Introduction

Nabór na misję gospodarczą na rynek niemiecki w dniach 9-12.05.2022 do Frankfurtu nad Menem i Kolonii

Nabór na misję gospodarczą na rynek niemiecki w dniach 9-12.05.2022 do Frankfurtu nad Menem i Kolonii

Szanowni Członkowie Małopolskiej Organizacji Turystycznej,

W związku z realizacją projektu „Małopolska – cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych do Niemiec.

Projekt „Małopolska – cel podróży” realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakłada on organizację czterech misji gospodarczych, po dwie na rynek brytyjski i po dwie na rynek niemiecki.

Obecnie prowadzimy nabór ośmiu małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na misję gospodarczą na rynek niemiecki we Frankfurcie nad Menem i Kolonii w terminie 9-12.05.2022.

Projekt misji zakłada:                                

  1. pokrycie kosztów przelotów, transportu lokalnego pomiędzy lokalizacjami workshopów oraz noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej w dniach 9-12.05.2022 we Frankfurcie nad Menem i Kolonii.
  2. podczas misji zostaną zorganizowane po 2 spotkania biznesowe (jedno we Frankfurcie nad Menem, drugie w Kolonii), z przewidywanym uczestnictwem 20 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego w każdym mieście,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania, MOT pokrywa także koszty transportu lokalnego pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami warsztatów. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika. Również posiadanie aktualnych dokumentów (np. paszport COVID-19) jest po stronie uczestnika.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Nahirny monikan@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.02.2022 do godziny 12:00.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 8 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji wśród innych potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców.

Z poważaniem,

Monika Nahirny

Małopolska Organizacja Turystyczna

31-150 Kraków, Rynek Kleparski 4/13

tel. +48 728 860 743

www.mot.krakow.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content