Introduction

47 mln euro wsparcia unijnego na ochronę własności intelektualnej dla MŚP. Już można składać wnioski

47 mln euro wsparcia unijnego na ochronę własności intelektualnej dla MŚP. Już można składać wnioski

Komisja Europejska i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły The Ideas Powered for Business – nowy fundusz dla unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oferujący im wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz dla MŚP to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności.

Wsparcie z funduszu dla MŚP, którego budżet wynosi 47 mln euro, obejmuje:

  • zwrot 90% opłat pobieranych przez państwa członkowskie z tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie własności intelektualnej;
  • zwrot 75% opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej ( w tym krajowe urzędy ds. własności intelektualnej, EUIPO i Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu) podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów;
  • zwrot 50% opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z tytułu uzyskania międzynarodowych znaków towarowych i ochrony wzorów;
  • zwrot 50% opłat pobieranych przez krajowe urzędy patentowe z tytułu rejestracji patentów w 2022 r.

Od 2023 r. dofinansowaniem z funduszu objęte będą mogły zostać również inne usługi, np. częściowy zwrot kosztów poszukiwania wcześniej znanych rozwiązań opartych na tej samej idei czy ponoszonych z tytułu dokonywania zgłoszenia patentowego; usługi prywatnego doradztwa (rejestracja patentu, umowy licencyjne, wycena własności intelektualnej, pozasądowe rozstrzyganie sporów itd.) świadczone przez profesjonalnych doradców specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej.

Wsparcie skierowane jest do MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

EUIPO zarządza funduszem ogłaszając zaproszenia do składania wniosków. Pierwszy nabór wniosków uruchomiony został 10 stycznia br. na stronie internetowej EUIPO. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Źródło: Komisja Europejska, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Agata Kudelska

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content