Introduction

„Granty na Eurogranty”: zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie do 50 mln zł. Przedłużony nabór

„Granty na Eurogranty”: zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie do 50 mln zł. Przedłużony nabór

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie można składać do 11 sierpnia 2022 r. Poddziałanie finansowane jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty. Ponadto znane są warunki ubiegania się o wsparcie lub nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgłaszający aplikację, może występować w roli projektodawcy, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

– „Granty na Eurogranty” to program, który wspiera polskie firmy w procesie starania się o dofinansowanie z UE. Przedsiębiorstwa nie zawsze mają odpowiednie zasoby, by przygotować taką aplikację. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich daje taką możliwość.  Przedsiębiorcy, w przedłużonym konkursie, mogą zgłaszać swoje projekty do 11 sierpnia 2022 r. Zdobyte środki mogą wykorzystać przede wszystkim na przygotowanie wniosku o Eurogrant, na koszty usług doradczych, poszukiwanie partnerów projektu, tłumaczenia dokumentacji – powiedziała Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP.

W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 50 mln zł. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 mln zł, a dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 30 mln zł. 

Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Konkurs został przedłużony o trzy dodatkowe rundy aplikacyjne. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy VI – od 28 stycznia do 31 marca 2022 r.;
  • dla rundy VII – od 1 kwietna do 31 maja 2022 r.;
  • dla rundy VIII – od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Więcej informacji o konkursie „Granty na Eurogranty” można znaleźć na stronie.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content