Introduction

33,5 mln euro dla Małopolski REACT-EU – pomoże w walce z kryzysem

33,5 mln euro dla Małopolski REACT-EU – pomoże w walce z kryzysem

Ponad 33,5 mln euro trafi do Małopolski w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w obecnie obowiązującym programie regionalnym, a to oznacza, że niebawem ta gigantyczna kwota zasili budżety małopolskich szpitali i firm.

REACT-EU to jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19.

Fundusze unijne są dziś fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju Małopolski. Ostatnie dwa lata pandemii pokazały możliwości, jakie daje nam unijne wsparcie. Teraz kolejne zadania czekają na realizację w ramach dodatkowych środków. Tę szansę musimy wykorzystać. Od tego zależy przyszłość, dynamiczny rozwój naszego regionu. Wsparcie z Unii Europejskiej jest niezbędne do odbudowy małopolskiej gospodarki, po kryzysie związanym z pandemią.

– mówi Witold Kozłowski Marszałek Małopolski.

Blisko 20 mln euro z przyznanych środków skierowanych zostanie na odbudowę małopolskiej ochrony zdrowia. Unijne wsparcie pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19. Wpierane będą projekty w obszarze wzrostu dostępności oraz jakości usług medycznych.

Pozostała część z przyznanej puli środków europejskich, blisko 14 mln euro trafi do małopolskich przedsiębiorców na pokrycie kosztów realizacji projektów związanych z odbudową gospodarki regionu.

REACT-EU to kolejne unijne wsparcie dla regionów, które będzie miało kluczowe znaczenie dla wsparcia naszych przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu koronawirusa, oraz pobudzenia lokalnych inwestycji. Naszym celem jest, by w sposób jak najbardziej skuteczny i efektywny wykorzystać fundusze, jakie wkrótce trafią do Małopolski.

– podkreśla Łukasz Smółka wicemarszałek województwa.

Wsparcie przyznawane będzie w formie dotacji, choć nie jest wykluczone, że część środków dla przedsiębiorców przekazywana będzie w postaci pożyczek. Zasady i kryteria przyznawania wsparcia małopolskich firmom zostaną ustalone po zidentyfikowaniu potrzeb MŚP, które będą zawarte w wynikach ankiety prowadzonej obecnie przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Warunki wdrażania tych dodatkowych środków są elastyczne. Przedsięwzięcia objęte REACT-EU będą mogły być finansowane od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną, a środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r. 

Kiedy ostatecznie dodatkowe pieniądze trafią do małopolskich szpitali i przedsiębiorców? Szacuje się, że po dostosowaniu aktualnych dokumentów do nowych potrzeb i przeprowadzeniu konkursu lub wyboru projektów infrastruktury zdrowia w trybie nadzwyczajnym, a następnie od podpisania umów o dofinansowanie i gotowości projektowej beneficjentów pierwsze środki trafią do beneficjentów jeszcze w tym roku.

React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to kompleksowy  i ambitny plan naprawczy, uruchomiony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. REACT-EU jest jednym z największych programów w ramach nowego instrumentu – Next Generation EU. Budżet programu wynosi ponad 50,6 mld EUR.

Zobacz również

Aktualności “Fundusze a koronawirus”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content