Introduction

Projekt Siła kompetencji

Projekt Siła kompetencji

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe wymagania: Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym osoby, którym umowa o prace lub zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.  
Informacje o projekcie znajdują się na stronie:
http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/
Plakat

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content