Introduction

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w łącznej kwocie  2 484 000, 00 zł na realizacje następujących programów:

  1. 1 202 000,00 zł  na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
  2. 1 282 000,00 zł  na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez realizację następujących form pomocy:

  1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
  3. Organizacja staży.
  4. Organizacja prac interwencyjnych.
  5. Organizacja szkoleń.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:

  1. Pracodawcy, przedsiębiorcy – PUP Limanowa, centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820.
  2. Pracodawcy, przedsiębiorcy – LPIK Mszana Dolna, nr telefonu: 18 33 11 710.
  3. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Limanowa – u prowadzącego doradcy klienta.

Wnioski będą przyjmowane od 13 września 2021 r. w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content