Introduction

Pożyczka turystyczna dla MŚP

Pożyczka turystyczna dla MŚP

W dniu 27 lipca br. pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, podpisano umowę o pośrednictwo finansowe dot. udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Pożyczki będą kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie woj. małopolskiego, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem branży turystycznej i zanotowały spadek obrotów – co najmniej 75% – na skutek epidemii COVID-19.

Pożyczka turystyczna

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content