Introduction

Nawet 280 tys. zł wsparcia na starania o unijne dofinansowanie. Bez wkładu własnego

Nawet 280 tys. zł wsparcia na starania o unijne dofinansowanie. Bez wkładu własnego

Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem w ramach jednego z Programów UE mogą otrzymać nawet 280 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu to 5 mln zł. Termin składania wniosków do dofinansowanie w II rundzie upływa 2 sierpnia br.

Aby zdobyć pieniądze z programów zarządzanych przez Komisję Europejską trzeba umiejętnie, zgodnie z wymogami  przygotować dokumentację projektu. Większości firm z sektora MŚP brakuje doświadczenia i środków umożliwiających włączenie się do rywalizacji o fundusze unijne w ramach programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Granty na Eurogranty pomogą im przełamać tę barierę – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:

  • usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt;
  • opracowania studium wykonalności;
  • organizacji spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
  • przygotowania wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu. 

Pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania), koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Przedsiębiorca, który składa wniosek samodzielnie może otrzymać maksymalnie 280 060 zł. Natomiast, ubiegający się o Eurogrant w ramach konsorcjum może liczyć na 239 310 zł (jeżeli konieczne jest opracowanie studium wykonalności). Wkład własny nie jest wymagany.

Nabór w konkursie o Granty na Eurogranty jest podzielony na pięć rund. Ostatnia z nich zakończy się 27 stycznia 2022 r.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady ubiegania się o wsparcie można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty

Granty na Eurogranty to konkurs finansowany z funduszy europejskich w ramach poddziałania 2.3.6 Programu Inteligentny Rozwój.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content