Introduction

LGD Przyjzna Ziemia Limanowska badanie ankietowe – dodatkowe środki

LGD Przyjzna Ziemia Limanowska badanie ankietowe – dodatkowe środki

Szanowni Państwo,
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” może otrzymać dodatkowe środki w wysokości 735 000,00 EURO.
W ramach dodatkowych środków mogą zostać realizowane zarówno wskaźniki nowe, jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością, przy uwzględnieniu obligatoryjnego warunku, iż co najmniej 35% dodatkowych środków musi być przeznaczonych na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety https://forms.gle/sAYn7Xf7ZkLFjjfm9

Ankietę można wysyłać do dnia 27.05.2021 r. 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content