Introduction

Skrócenie naboru w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” przez rekordowe zainteresowanie

Zgłoszenia do 31 marca 2021 r., zamiast pierwotnie do 28 lipca.

Skrócenie naboru w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” przez rekordowe zainteresowanie

Przedsiębiorcy w ciągu ok. 3 m-cy zgłosili do PARP aż 467 wniosków o dofinansowanie w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”. Ich łączna wartość opiewa na kwotę ponad 254,2 mln zł, co ponad 3,5-krotnie przewyższa budżet programu. Zgodnie z Regulaminem konkursu nabór wniosków konkursowych zostanie zakończony wcześniej. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2021 r., zamiast pierwotnie do 28 lipca. Program jest finansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Już w pierwszej rundzie naboru, która trwała od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r., do PARP wpłynęło 467 wniosków o dofinansowane projektów wzorniczych, których wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Łączna wartość złożonych wniosków to ponad 254,2 mln zł, a więc ponad 363 proc. dostępnych środków, które wynoszą 70 mln zł. W związku z tym, zgodnie z regulaminem, Agencja skraca czas trwania naboru w programie. Wnioski można składać do 31 marca br., zamiast pierwotnie 28 lipca br. Druga runda zostanie skrócona, a trzecia się nie odbędzie.

W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorcy z tych województw mają do dyspozycji wsparcie z innego, dedykowanego im programu (Program Operacyjny Polska Wschodnia).

Wartość projektu musi się mieścić w przedziale pomiędzy 60 tys. zł, a 1,5 mln zł, przy czym wkład własny to minimum 15 proc. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy oraz zakresu i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85 proc. ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70 proc. wartości tej części projektu.

Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie profesjonalnego procesu wzorniczego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, usługi doradcze, a także na realizację inwestycji, w tym zakup środków trwałych służących jej wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji.

Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi oraz osoby czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być np. projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Więcej informacji na stronie działania “Design dla przedsiębiorców”.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content