Introduction

Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie

Wsparcie szkoleniowe doradcze analityczne w temacie zagranicznych zamówień publicznych.

Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie

W ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” przedsiębiorca otrzymuje wsparcie:

  • wsparcie szkoleniowe (w trakcie szkoleń pokazujemy możliwości pozyskiwania zamówień na poszczególnych zagranicznych  rynkach – łącznie 40 rynków) z 70% dofinansowaniem ze środków UE. Każde szkolenie obejmie 2 rynki zagranicznych zamówień;
  • wsparcie doradcze (pomagamy firmom przebrnąć przez procedurę związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia) z 80% dofinansowaniem ze środków UE;
  • wsparcie analityczne (na bieżąco monitorujemy zagraniczne rynki zamówień);
  • wsparcie w zakresie poszukiwania interesujących postępowań.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content