Introduction

Bony Sukcesu

dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych

Bony Sukcesu

Nowa oferta dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  •  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
  •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
  •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
  •  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
  •  opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
  • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content