Introduction

Granty na Eurogranty

25 lutego zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Pula środków przeznaczona na konkurs to 5 mln zł.

Granty na Eurogranty

„Granty na Eurogranty” – 25 lutego zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Pula środków przeznaczona na konkurs to 5 mln zł.

5 mln zł na wyrównanie szans MŚP w staraniach o wsparcie z UE

W ośmiu dotychczasowych rundach konkursu „Granty na Eurogranty” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła 43 inicjatywy, które otrzymają wsparcie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach wybranych programów UE. W sumie we wszystkich rundach przedsiębiorcy złożyli 209 wniosków. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 280 060 zł, a łącznie firmy MŚP otrzymały ponad 7 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Dotacje stanowią 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, czyli nie jest konieczny wkład własny przedsiębiorstw. Maksymalne dofinansowanie wynosi 280 060 zł.

Uzyskane środki firmy mogą przeznaczać na usługi doradcze, opracowanie studium wykonalności, podróże służbowe i organizację spotkań czy też tłumaczenie dokumentacji niezbędnej do udziału w programie dotacyjnym zarządzanym bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Równe szanse dla wszystkich

– Małe i średnie firmy, które starają się o dofinansowanie stoją dzisiaj w obliczu coraz większej konkurencji. Części z nich brakuje doświadczenia i wiedzy, aby skutecznie rywalizować o środki dystrybuowane bezpośrednio przez KE, innych opracowanie wniosku projektowego przerasta finansowo. Dzięki inicjatywie „Granty na Eurogranty” zwiększyliśmy ich udział w konkursach unijnych oraz wyrównaliśmy szanse w staraniach o finansowe wsparcie środkami z Unii. – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Dofinansowanie PARP jest dużym ułatwieniem w przygotowaniach do udziału m.in. w takich europejskich działaniach jak Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa czy LIFE. Ich wspólnym celem jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Dzieje się to poprzez wsparcie projektów m.in. dotyczących ochrony środowiska oraz klimatu, europejskiej kultury, kina, muzyki czy też literatury.

Więcej informacji o konkursie: link.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content