Introduction

Aktywni i samodzielni na rynku pracy

Aktywni i samodzielni na rynku pracy

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie “Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską.

Tekst na grafice: Aktywni & samodzielni na rynku pracy

Kto może wziąć udział w projekcie?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, kobiet, zamieszkujących powiaty: wadowicki, olkuski, suski, brzeski, limanowski, tatrzański, chrzanowski, oświęcimski, wielicki, proszowicki.

Korzyści dla uczestników projektu

  • płatne 3 i 6-miesięczne staże zawodowe; 
  • szkolenia i kursy zawodowe, 
  • bony szkoleniowe wraz ze stypendium szkoleniowym; 
  • szkolenia ECDL Base/ Profile/ E-Obywatel wraz ze stypendium szkoleniowym; 
  • pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe; 
  • refundację kosztów dojazdu/opieki nad osobą zależną.

Gdzie szukać więcej informacji?

Szczegółowych informacji udzielają Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Brzesku, Oświęcimiu i Wadowicach. Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Wsparcia „Kolping”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content