Introduction

Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane jedynie od osób bezrobotnych napotykających trudności na rynku pracy, tj.:

  • osób długotrwale bezrobotnych (osoby bezrobotne pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego),
  • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

 Wsparcie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027.

W przypadku pozyskania przez Urząd dodatkowych środków na ten cel dla pozostałej grupy osób bezrobotnych informacja o naborze wniosków zostanie ogłoszona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content