Introduction

Powiatowy Urząd Pracy – nabór wniosków w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy – nabór wniosków w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że od 5 czerwca 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj.:

  • Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • Organizację prac interwencyjnych,
  • Staże,
  • Szkolenia indywidualne,
  • Bony na zasiedlenie,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wsparcie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 i skierowane będzie przede wszystkim do osób napotykających trudności na rynku pracy.
W pierwszej kolejności ogłaszamy nabór na zatrudnienie:

  • Osób długotrwale bezrobotnych (osoby bezrobotne pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego),
  • Osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • Osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

Powyższe ograniczenia nie obowiązują przy ubieganiu się o przyznanie bonu na zasiedlenie,  o który będą mogły wnioskować osoby bezrobotne do 30 roku życia.
Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027″, w przypadku projektów skierowanych do osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych, a w razie potrzeby uzupełnieniem poziomu kompetencji

Uwaga!
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków, umowy będą zawierane po otrzymaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej środków finansowych na realizację projektu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content