Introduction

Informacja – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Informacja – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą I w środku.

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 03.02.2021r. do dnia 24.02.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obmurzem, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 380/69 o powierzchni 0,9901 ha i nr 380/72 o powierzchni 0,1492 ha (które sprzedawane będą łącznie), znajdującej się przy ul. Fabrycznej obręb 3 w Limanowej.

Wykaz nieruchomości

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content