Introduction

Sieć Otwartych Innowacji – szansa na rozwój technologiczny

Sieć Otwartych Innowacji – szansa na rozwój technologiczny

Agencja Rozwoju Przemysłu 8 października ogłosiła nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Sieć Otwartych Innowacji to projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. Dofinansowanie obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych aż do kwoty 200 tys. euro.

ARP stawia na skuteczność

Do każdego projektu przydzielany jest Broker Technologii, który wspiera przedsiębiorstwo – Biorcę Technologii do momentu złożenia wniosku. Weryfikuje wstępnie pomysł transferu technologii, odpowiada na pytania związane z wnioskiem, doradza wybór KISów.  Dodatkowo ARP wspiera również Dawców/Dostawców Technologii w rozmowach z Biorcą Technologii. Doradza obu stronom transakcji w procesie transferu technologii. O zaangażowaniu Brokerów można dowiedzieć się od firm i osób, które uzyskały już granty na transfer technologii z tekstów zawartych na stronie ARP, w zakładce Baza Wiedzy.

 
Zgłoszenia do grudnia

Konkurs będzie miał charakter otwarty, nie będzie podzielony na rundy. Każdego dnia roboczego po godz. 10.00 ARP będzie informowała o liczbie wniosków. Konkurs będzie trwał do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji. Agencja Rozwoju Przemysłu może zawiesić nabór w przypadku, gdy wartość wnioskowanego dofinansowania liczona na podstawie złożonych wniosków, przekroczy 150% środków przeznaczonych na konkurs. 

Więcej informacji można uzyskać z prezentacji nt. Sieci Otwartych Innowacji

Dokumentacja dostępna jest w zakładce granty na transfer technologii

Pytania można kierować do ARP S.A. również na adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu infolinii: (22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; (22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.

Logo sieć otwartych innowacji

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content