Introduction

PUP – Informacja o naborze wniosków

PUP – Informacja o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 osi priorytetowej rynek pracy – „Aktywizacja osób w wieku 30 lat  i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim, RPO WM”  posiada jeszcze wolne środki na:

  • JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

          dla 11 osób bezrobotnych w wysokości do 20 000 zł

  • REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ

         dla 7 kierowanych  osób bezrobotnych w wysokości do 22 000 złDo projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby bezrobotne  w wieku 30 lat i więcej, spełniające dodatkowe kryterium:
Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (do okresu pozostawania bez zatrudnienia zalicza się faktyczny, nieprzerwany okres zarówno przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej).

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu realizowane są wnioski Pracodawców  o organizację:

  1. prac interwencyjnych,
  2. stażu,
  3. dofinansowania do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej pięćdziesiątego roku życia,
  4. refundacji części kosztów zatrudnienia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do trzydziestego roku życia ( bon zatrudnieniowy),

Kontynuujemy również nabór wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content