Introduction

Nowe Prawo zamówień publicznych

podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców

Nowe Prawo zamówień publicznych

Rynek zamówień publicznych stanowi niezwykle ważną część polskiej gospodarki – w ostatnich latach jego wartość sięgała ok. 8% PKB. Ma zatem niebagatelne znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Ponad 80% wszystkich ofert składanych w tzw. postępowaniach krajowych pochodzi od przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dlatego właśnie tak doniosłym wydarzeniem jest wejście w życie 1 stycznia 2021 r. nowej  ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w Polsce.

Jednym z kluczowych założeń przyświecających pracom nad nowym aktem prawnym było wzmocnienie efektywności systemu zamówień publicznych, w szczególności poprzez zwiększenie zaangażowania MŚP na rynku publicznych zakupów. Z tego powodu nowa ustawa wprowadza liczne rozwiązania ukierunkowane na wzmocnienie pozycji przedsiębiorców i ułatwienie im efektywnego ubiegania się o zamówienia publiczne.

Co ważne zmiany odnoszą się w zasadzie do każdego etapu procesu zakupowego – począwszy od przygotowań, poprzez prowadzenie postępowania, a skończywszy na nowych zasadach kształtowania umów. Z perspektywy MŚP wśród szczególnie doniosłych praktycznie rozwiązań należy wymienić m.in.:

  • ustanowienie nowych trybów udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • zmianę podejścia do wykluczania wykonawców z postępowania,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorców w ramach przepisów o umowach,
  • a przede wszystkim – ustanowienie zasady efektywności ekonomicznej, która znajduje rozwinięcie w licznych przepisach szczegółowych.

Choć ustawa jest źródłem wielu szans dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem zamówień publicznych, nie ulega wątpliwości, że każda zmiana przepisów – w szczególności dotyczących tak istotnej dziedziny – niesie wiele wyzwań, a nawet zagrożeń. Z pewnością najlepszym sposobem na ich przezwyciężenie jest zdobywanie wiedzy i informacji, które pozwolą podejmować optymalnie decyzje w praktyce.

Niniejszy podręcznik – opracowany w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych – został przygotowany jako odpowiedź na tę właśnie potrzebę. Nie jest rozbudowanym i szczegółowym komentarzem, lecz zawiera kluczowe informacje praktyczne na temat nowego prawa zamówień publicznych, które pozwolą przedsiębiorcom zidentyfikować podstawowe ryzyka, ale też dostrzec szanse, jakie przynosi nowa regulacja.

Źródło: www.parp.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content