Introduction

Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

Ruszyła II edycja programu Innovation Coach i potrwa do grudnia 2022.
BEZPŁATNE wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez coacha innowacji.

Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I


Innovation Coach skierowany jest do przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć.
W ramach projektu, przedsiębiorca otrzymuje BEZPŁATNE wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez coacha innowacji. 
Przedsiebiorcom, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie zostanie przydzielony Coach Innowacji – Ekspert branżowy posiadający wiedzę i doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, a jednocześnie dysponujący wiedzą z zakresu możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Co to jest coaching innowacyjny?
o usługa edukacyjno-informacyjna, w której coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał firmy, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I – sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, kulturę innowacji. W efekcie coach przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Dla kogo?
Innovation Coach skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich, ale mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze. Dzięki Innovation Coach dowiesz się, co zrobić, aby rozpocząć prace badawcze-rozwojowe w swoim przedsiębiorstwie, wprowadzić nowe rozwiązania, a także pozyskać na nie fundusze z Unii Europejskiej.

Profil coacha: Coach to ekspert branżowy – naukowiec, praktyk, posiadający z jednej strony wiedzę o aktualnych trendach i nowościach w branży, a z drugiej strony  posiadający doświadczenie i kompetencje w obszarze analizy potencjału przedsiębiorstw. Coach Innowacji będzie potrafił więc dokonać analizy aktualnego potencjału przedsiębiorstwa z danej branży i wskazać te obszary, w których można wdrożyć innowacje, co docelowo przełoży się na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content