Programy Krajowe na lata 2014-2020

Programy krajowe

Zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa realizowanych w ramach 6. krajowych programów operacyjnych.

Programy krajowe

Lp.Nazwa programuFundusze Europejskie
1.Program Infrastruktura i Środowisko27,4 mld euro
2.Program Inteligentny Rozwój8,6 mld euro
3.Program Wiedza Edukacja Rozwój4,7 mld euro
4.Program Polska Cyfrowa2,2 mld euro
5.Program Polska Wschodnia2 mld euro
6.Program Pomoc Techniczna0,7 mld euro
Skip to content