Introduction

Siła kompetencji 2021

Siła kompetencji 2021

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  3. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Przyjmowanie zgłoszeń: od 15.04.2021 r

Nabór 12: 24.11.2021- 07.12.2021
Nabór 13: 08.12.2021- 21.12.2021
Nabór 14: 22.12.2021- 04.01.2022

szczegółowe informacje link: siła kompetencji 2021

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content